dr Vladan Bajčeta

naučni saradnik


Vladan Bajčeta (Bosanska Krupa, 1985). Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Diplomirao na grupi za srpsku i svetsku književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu („Poezija Vladana Desnice”), gde je završio master („Proza Stevana Raičkovića”) i doktorske akademske studije („Književno djelo Borislava Mihajlovića Mihiza”). Naučni je saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu na projektu „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“.

Bibliografija (pdf 268K)