dr Milica Ćuković

naučni saradnik


Milica Ćuković rođena je 1987. godine u Pančevu. Diplomirala je na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (studijska grupa: Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću), 2012. godine, gde je završila i master akademske studije, naredne, 2013. godine (tema master rada „Novi lik Vojislava Ilića“). Na istoj Katedri, na modulu Srpska književnost, završila je doktorske studije, odbranivši doktorsku disertaciju „Tihomir Ostojić i srpska književna periodika“, 2020. godine.

Od 2014. do 2020. godine radila je kao istraživač pripravnik i istraživač saradnik na projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca. Od januara 2020. godine radi kao istraživač saradnik, potom kao naučni saradnik, na naučnom odeljenju Srpska književnost i kulturna samosvest.

Član je i sekretar uredništva Dositejevog vrta: godišnjaka Zadužbine „Dositej Obradović“.

Oblasti interesovanja: istorija srpske književnosti, tekstologija nove srpske književnosti, savremena srpska poezija.


Kontakt: tiskicvet38@gmail.com

Bibliografija (pdf 687KB)