dr Bojana Aćamović

naučni saradnik


Rođena 1985. godine u Sarajevu, osnovnu školu i gimnaziju završila u Čačku. Godine 2007. diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za engleski jezik i književnost. Master studije iz engleske književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2010. odbranom rada „Nepouzdani pripovedači u romanima Srce tame, Bleda vatra i Floberov papagaj“. Godine 2011. upisala je doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je septembra 2018. odbranila disertaciju pod naslovom „Poezija Volta Vitmana u kontekstu književne avangarde u Srbiji“. Na Institutu za književnost i umetnost angažovana je najpre kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na projektu Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru (od marta 2012), a zatim i kao stalno zaposlena na istom projektu (od aprila 2014). Njene primarne oblasti istraživanja su engleska i američka književnost, komparativno proučavanje srpske i anglo-američke književnosti, američki 19. vek, kao i različiti književni i kulturološki fenomeni vezani za modernizam i avangardu. Učestvovala je na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Prevodi sa engleskog i na engleski jezik, a prevode je objavljivala za izdavačku kuću Mediterran Publishing, Treći program Radio Beograda i časopis Polja. Služi se engleskim, nemačkim i italijanskim jezikom.


Kontakt: bojana.acamovic@gmail.com


Academia.edu

Bibliografija (pdf 320K)