dr Biljana Andonovska

naučni saradnik


Rođena je 1981. u Beogradu. Diplomske i master studije završila je na Grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je odbranila i doktorsku disertaciju Poetika nadrealističkog (anti)romana u srpskoj književnosti i evropskom kontekstu (2017). Stipendistkinja Ministarstva za nauku bila je 2010–2012. godine, a od 2012. zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost, na projektu za proučavanje književne periodike.

Tokom studija obnovila je i bila glavna urednica književnog časopisa studenata Filološkog fakulteta Znak. (Ko)autorka je izložbe Avangarda: od dade do nadrealizma (Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, maj–avgust 2014, sa A. Mirčić) koja je, u saradnji Instituta za književnost i Muzeja savremene umetnosti, realizovana u okviru međunarodnog projekta Evropski kontekst srpskog nadrealizma. Članica je Programske komisije Seminara za društvenu istoriju u Istraživačkoj stanici Petnica. Prevodi savremenu makedonsku književnost i bavi se književnom kritikom.

Oblasti interesovanja i istraživanja: teorija književnosti, književnost 20. veka, nadrealizam, psihoanaliza, studije periodike, avangardna periodika i štampa, teorija romana, savremena poezija.
Jezici: engleski, francuski, makedonski.


Kontakt: biljana.andonovska@gmail.com

Bibliografija (pdf 57K)