dr Jana Aleksić

naučni saradnik


Rođena je 1984. godine u Kragujevcu. Osnovne i master studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću. Doktorsku disertaciju Milan Kašanin kao tumač nove srpske književnosti odbranila je 2016. godine na istom fakultetu. Dobitnica je nagrade iz fonda Radmila Popović za najbolji diplomski rad iz predmeta Srpska književnost XX veka, odbranjenog na Filološkom fakultetu u Beogradu 2009. godine. Tokom 2017. godine obavila je postdoktorsko usavršavanje na Univerzitetu u Veneciji, pri Odseku za slavistiku Departmana za lingvistiku i komparativne kulturne studije (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca' Foscari Venezia, Italia).

Poeziju, kritiku, naučne radove i esejistiku objavljuje u književnoj i naučnoj periodici i zbornicima. Objavila je tri zbirke pesama: Topao kamen, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Čačak, 2014, Upijanje, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“, Kraljevo, biblioteka „Poezija, danas“, 2017, Arijel anonim, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2018.

Zaposlena je na projektu "Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika".


Kontakt: tiamataleksic@gmail.com

Bibliografija (pdf 181K)