dr Kristijan Olah

naučni saradnik


Rođen je u Vršcu, 10. 5. 1984. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću 2010. godine sa temom „(Postmoderna) duhovnost u Hazarskom rečniku Milorada Pavića“, kod mentora prof. dr Jovana Delića. 2011. završio je diplomske akademske studije – master na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, sa temom „Između teorije i fikcije (Igor Perišić, Gola priča, Plato – Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007)“, kod mentora prof. dr Mihajla Pantića, a u periodu od 2011. do 2017. nastavio je doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na modulu za književnost. Godine 2014. prijavio tezu „Književnoteorijsko delo Nikole Miloševića“, kod mentora prof. dr Mila Lompara, koju je odbranio 28. septembra 2017, ispred komisije u sastavu: prof. dr Jovan Popov, prof. dr Nenad Nikolić i prof. dr Gorana Raičević. Kao doktorant, više puta je nagrađivan: 2011. Brankovom nagradom Matice srpske za naučni podmladak; 2011. dobio je Nagradu iz fonda „Radmila Popović“ za najbolji diplomski rad iz predmeta Srpska književnost HH veka, odbranjenog na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine; 2013. monografija Knjiga-Bog uvrštena je u uži izbor za Nagradu „Isidora Sekulić“.

Od 1. marta 2011. godine zaposlen na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na Projektu „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“. Dana 26. 9. 2019. izabran je u zvanje naučni saradnik. Od jeseni 2017. godine obavlja zadatke sekretara Projekta.Bibliografija (pdf 337Kb)