dr Nedeljka (Perišić) Bjelanović

naučni saradnik


Nedeljka Bjelanović rođena je 1984. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Višegradu. Godine 2008. diplomirala je na Grupi za srpsku književnost i jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, a master studije na istom fakultetu završila je 2009. godine.

Godine 2016. odbranila je doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu beogradskog univerziteta, sa temom „Poetika proze Momčila Nastasijevića“.

Od marta 2011. godine zaposlena je kao istraživač saradnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na projektu „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka: nacionalni i evropski kontekst“. Učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i objavljuje radove u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Govori engleski jezik.Kontakt: nperisic@gmail.com

 

Bibliografija (pdf 485K)