dr Milica Mustur

naučni saradnik


Rođena je 15. avgusta 1980. godine u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za komparativnu književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beču 2007. godine sa diplomskim radom pod naslovom „Intertextualität in Venedikt Erofeevs ‚Moskau – Petuški’“ (Intertekstualnost u romanu „Moskva – Petuški“ Venedikta Jerofejeva).

Na Univerzitetu u Beču 2009. godine odobrena joj je izrada doktorske disertacije na temu „Die kritische Rezeption von Milorad Pavić im deutschsprachigen Raum“ (Kritička recepcija Milorada Pavića na nemačkom govornom području). Od marta 2009. godine zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na projektu „ Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika”.

Govori nemački jezik.


Bibliografija (pdf 101K)