dr Marko M. Radulović

naučni saradnik


Marko Radulović rođen je 12.5.1984. u Beogradu. Februara 2009. diplomirao je na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa diplomskim radom pod nazivom: „Mit, istorija, kultura u Velikoj Skitiji Miodraga Pavlovića“. U martu 2009. upisao je postdiplomske doktorske studije na istom fakultetu, na modulu književnost – smer nauka o književnosti.

Od 1.02.2010. angažovan je kao istraživač-pripravnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu na projektu Poetička istraživanja kojim rukovodi prof. dr Jovan Delić. Položio je sve ispite na doktorskim studijama i prijavio tezu Srpsko-vizantijsko nasleđe u srpskoj poeziji druge polovine dvadesetog veka (Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, Ivan V. Lalić).

Učestvovao je u radu više nacionalnih naučnih skupova, objavljuje u nacionalnim i međunarodnim naučnim zbornicima i naučnoj periodici.

 

Bibliografija (pdf 138K)