dr Lidija (Bošković) Delić

naučni savetnik


Lidija DELIĆ (1974). Doktor filoloških nauka (2009). Od 2007. godine zaposlena na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, gde je bila angažovana najpre na projektu „Uporedna istraživanja srpske književnosti u evropskom kontekstu“, a potom na projektu „Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu“. Profesorka je na doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bavi se srpskim i južnoslovenskim usmenim folklorom, usmenom epikom poglavito, usmenim formulama, sižejnim modelima i konceptualizacijom folklornog modela sveta, kao i sagledavanjem dela savremenih srpskih autora i svetskih klasika (Tomas Man, Žoze Saramago) na fonu mitsko-folklorne tradicije. S dr Mirjanom Detelić, dr Snežanom Samardžijom i inž. Branislavom Tomićem priredila je u formi elektronske baze Erlangenski rukopis, najstariju zbirku srpskohrvatskih narodnih pesama (oko 1720) (dostupno na: http://monumentaserbica.branatomic.com/erl/).

Članica je Odbora za narodnu književnost Srpske akademije nauka i umetnosti (2016) i Komisije za folkloristiku pri Međunarodnom komitetu slavista (2020).

Od 2014. do 2018. bila je glavna urednica srpske redakcije međunarodnog časopisa Filološke studije, koji izlazi u koizdavaštvu i međuuniverzitetskoj saradnji Filološkog fakulteta Permskog državnog univerziteta, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Instituta za makedonsku književnost Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu i Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

Autorka je četiri monografije i preko sto naučnih radova. Priredila je šest tematskih zbornika.

Monografije:

  • Život epske pesme. „Ženidba kralja Vukašina“ u krugu varijanata (2006),
  • Glavit junak i ostala gospoda. Analize narodnih pesama (2017, u koautorstvu s Mirjanom Detelić i Ljiljanom Pešikan Ljuštanović),
  • Zmija, a srpska. Konceptualizacija u usmenom folkloru (2019) i
  • Čarobnik perfekta. Dijalog Tomasa Mana s mitom i dijalozi s Manom (2019).

Priređeni zbornici:


Kontakt: lidija.boskovic@gmail.com

Bibliografija (pdf 395K)