dr Smiljana Ðorđević Belić

viši naučni saradnik


Smiljana Ðorđević Belić rođena je 1978. u Jagodini. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu (grupa za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću). Na istom fakultetu magistrirala (2006) i doktorirala (2010) odbranivši tezu Savremeno epsko pevanje – tekst i kontekst.

Od 2003. godine je kao stipendista Ministarstva za nauku Republike Srbije angažovana u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu na projektu Srpsko usmeno stvaralaštvo u Balkanskom kontekstu. Stalni saradnik istog projekta postaje 2004. godine. Danas radi kao naučni saradnik na projektu Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu.

Učestvovala je u radu međunarodnog naučnog projekta Oral Tradition of Serbian Epic Songs and its Cultural Expression (Usmena tradicija srpskih epskih pesama i njen kulturni izraz) koji je uz podršku UNESKA i Ministarstva za kulturu Republike Srbije realizovan u Institutu za književnost i umetnost 2004, kao i na projektu Jezik i identitet koji je pod pokroviteljstvom UNESKA realizovan u Institutu za srpski jezik SANU 2008. godine.

Bavi se teorijskim proučavanjem i tumačenjem ,,klasične” i savremene folklorne građe, kao i terenskim istraživanjem usmene kulture. Rad na terenu obuhvata različite etnokulturne zajednice na više područja ( Srbi i Muslimani okoline Priboja i Nove Varoši, Srbi na Kosovu (opština Zubin Potok), Srbi u selima u okolini Boljevca, Srbi u Istočnoj Hercegovini, Banjaši u centralnoj Srbiji, Romi u Beogradu, Bunjevci u Bačkoj.

Istraživačko interesovanje usmereno je na metodološke probleme terenskog istraživanja folklora, pitanja konceptualizacije identiteta u ključu tradicije, antropološka tumačenja folklornih tekstova, ideologije i ideologizacije tradicijskih fenomena, probleme recepcije folklora.Kontakt: smiljana78@yahoo.com

 

Bibliografija (pdf 216K)