dr Igor Perišić

viši naučni saradnik


Igor Perišić (1974), diplomirao (grupa za Opštu književnost i teoriju književnosti), magistrirao (teza „Autopoetika i istorija u Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša, Novom Jerusalimu Borislava Pekića i Fami o biciklistima Svetislava Basare“) i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu (disertacija „Utopija smeha u romanima Mrtve duše Nikolaja Gogolja, Uliks Džejmsa Džojsa i Zlatno runo Borislava Pekića“). Od juna 2005, kao stipendista-doktorant Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, sarađuje u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, a od oktobra 2006. godine stalno je zaposlen na projektu „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“. U septembru 2018. izabran je u zvanje višeg naučnog saradnika.

U okviru međunarodnog projekta „Književnost i postsocijalističke promene“ (2009–2010), pod pokroviteljstvom nemačke agencije DAAD i srpskog Ministarstva nauke, u dva navrata boravio na istraživačkom radu na Univerzitetu „Martin Luter“ u Haleu. Tokom 2014. završio postdoktorsko usavršavanje na Univerzitetu u Notingemu (tema: „Primena postkolonijalnih teorija i teorija roda na redefinisanje žanra ženskog portreta u srpskoj književnosti i kulturi“).

Objavio knjige Gola priča (2007), Uvod u teorije smeha (2010, drugo izdanje 2012), Utopija smeha (2013), Kritika i metakritika (2014) i Ženski portreti (2017), kao i šezdesetak studija i članaka u naučnim zbornicima, naučnim časopisima i književnoj periodici. Sa Slobodankom Vladiv Glover i Milenom Ilišević uredio međunarodni naučni zbornik radova Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost (2014).

Uređivao je domaći književni časopis Književni magazin (2010–2012 oblasti teorije i kritike), kao i međunarodne naučne časopise Filološke studije (2015–2017) i The Dostoevsky Journal: A Comparative Literature Review (2014–2018). Od 2013. godine, jedan je od urednika naučnog časopisa međunarodnog značaja Književna istorija. Bio je predsednik Srpskog književnog društva (2016).

Oblasti interesovanja: književna teorija, teorije komike i smeha, postkolonijalne teorije, studije roda, savremena srpska književnost, istorija opšte književnosti, istorija srpske književne kritike.


Bibliografija