dr Tijana Tropin

naučni saradnik


Rođena 1977. u Beogradu. Diplomirala 2000. na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek Opšta književnost sa teorijom književnosti. Magistrirala 2005. godine na Filološkom Fakultetu u Beogradu, odsek Nauka o književnosti, sa temom „Motiv Arkadije u dečjoj književnosti“. 2015. odbranila tezu „Teorijski aspekti prevođenja književnosti za decu sa stanovišta studija kulture“.

Objavila monografiju Motiv Arkadije u dečjoj književnosti (Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006) i više radova u periodici. Tečno govori engleski i nemački jezik; pasivno poznavanje ruskog i španskog.

Prevodi sa nemačkog i engleskog (važniji prevodi uključuju dela Marsela Bajera, Martina Valzera, Elfride Jelinek, Gustava Majrinka, Herte Miler, Lea Peruca, Kristofa Ransmajera i Felicitas Hope).

Polja rada: književnost za decu, teorija i poetika prevođenja, fantastična književnost.

Zaposlena u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu od 2003. godine.

 

Bibliografija