Jovana Josipović

istraživač pripravnik


Jovana Josipović je rođena 1990. godine u Užicu. Diplomirala je 2014. na Filološkom fakultetu u Beogradu (grupa 05: Srpska književnost i jezik) sa diplomskim radom „Narativni totalitet (uporedna analiza romana Crveni petao leti prema nebu Miodraga Bulatovića i R. C. Neminovno Vladana Matijevića“. Master akademske studije završava na istom fakultetu 2015. godine, naziv master rada je „Razbijanje kruga ili jedna komparativna analiza Otkrovenja Rastka Petrovića“. Doktorske akademske studije, takođe na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upisala je 2016. godine. Prijavila je doktorsku tezu pod nazivom „Narativ ljubavne strasti u pripovetkama srpskog romantizma i realizma“. U toku studija osvojila je nagradu iz fonda Vladan Nedić katedre za Srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, i nagradu iz fonda Radmila Popović za najbolji diplomski rad iz predmeta Srpska književnost XX veka.

Kao istraživač pripravnik zaposlena je na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu od 2018. godine. Trenutno radi u okviru Odeljenja za istoriju srpske književne kritike i metakritike.


Kontakt: jovanajo90@gmail.com

Bibliografija (pdf 410Kb)