Tijana Jovanović

istraživač pripravnik


Rođena 1990. godine u Beogradu. Osnovne studije završila je 2013. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za francuski jezik, književnost i kulturu. Master studije iz književnosti završila je 2015. godine na Filološkom fakultetu odbranom rada "Filmske adaptacije romana Princeza de Klev gđe de Lafajet". Upisala je doktorske studije na Filološkom fakultetu. Radu Instituta za književnost i umetnost pridružila se kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, angažovana na projektu "Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru". Bavi se prevođenjem sa francuskog jezika.


Kontakt: tijanajovanovic813@gmail.com

Bibliografija (pdf 226Kb)