dr Marija Grujić

naučni saradnik


Dr Marija Grujić rođena je 1974. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Magistrirala je na Katedri za rodne studije na Centralnoevropskom Univerzitetu (Central European University) u Budimpešti odbranivši tezu pod naslovom „Bakhtin's Theory of Dialogism and Its Feminist Reinterpretations“ (Bahtinova teorija dijalogizma i njene feminističke reinterpretacije) 2002. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Community and the Popular: Women, Nation and Turbo-Folk in Post-Yugoslav Serbia” (Zajednica i popularno: Žene, nacija i turbo-folk u post-jugoslovenskoj Srbiji) odbranila je 2010. godine, takođe na Katedri za rodne studije na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti.

Bila je gostujući profesor na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti u toku školske 2010∕2011, gde je predavala na master studijama. Takođe, držala je predavanja po pozivu na Univerzitetu u Pitsburgu (University of Pittsburgh), SAD i Univerzitetu u Novom Sadu, i prezentovala radove na međunarodnim konferencijama, od kojih su se najznačajnije održavale na univerzitetima University College London, Sorbonne Nouvelle, Central European University, kao i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Boravila je kao gostujući istraživač u Centru za ruske i istočnoevropske studije (Center for Russian and East European Studies) na Univerzitetu u Pitsburgu 2007. godine. U Institutu za književnost i umetnost u Beogradu zaposlena je kao stalni član od 2002. godine na projektu „Savremene književne teorije i njihova primena“ (kasnije „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“). U periodu 2000-2002 bila je angažovana u Institutu kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju na projektu „Istorija srpske književne periodike“, dok je periodu 1994-2000 sarađivala sa Institutom je kao spoljni saradnik i bila anagažovana na projektima „Istorija srpske književne periodike“ i „Teorija književnosti“.

Objavila je do sada dve knjige: Reading the Entertainment and Community Spirit (2012) i Feministička čitanja Bahtina (2007). Objavljivala je radove iz oblasti studija kulture, medija, popularne kulture, semiotike, studija roda, feminističkih studija, književne teorije, studija filma i reprezentacije. Pored toga, polja njenog interesovanja su: antropološka izučavanja odnosa roda i nacije, balkanske i južnoslovenske kulture, istorija jugoslovenske popularne kulture, proučavanje odnosa književnosti, filma i popularne muzike, filozofija novih medija i njihovo mesto u savremenom društvu.


Bibliografija (pdf 126K)