Naučni skupovi

 

Jedan od oblika istraživačkog rada institutskih projekata su naučni skupovi koje finansira nadležno Ministarstvo nauke Srbije. Po rangu, tipu učesnika, oblastima i discilinama koje su obuhvaćene mogu biti nacionalnog, regionalnog ili međunarodnog karaktera; neki od njih su književnoteorijske prirode, drugi su više okrenuti književnoistorijskoj problematici, ne retko uključuju i druge granične naučne discipline (estetika, kulturologija, filosofija, istorija umetnosti, etnologija) i oni su interdisciplinarni.

Organizuju se i sa srodnim naučnim institucijama iz drugih zemalja (Poljska, Nemačka, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina) ili su u njih uključene nacionalne naučne instutucije, posebno lokalne (centralne biblioteke pojedinih regiona).

Institut je već načinio nekoliko ozbiljnih pokušaja da se uključi u međunarodne naučne projekte koje finansira EU i dobri su izgledi da u septembru postane deo jednog od tih projekata.

To bi doprinelo ne samo povećanju naučne kompetentnosti Instituta na međunarodnom planu već bi omogućilo lakši pristup sredstvima za organizaciju institutskih naučnih skupova, okruglih stolova ili panela, time i lakši pristup novim naučnim metodama i teorijskim konceptima, a naučnom podmladku nove oblike usavršavanje.

Ovde se možete informisati o naučnim skupovima IKUM-a: