Planirani skupovi

 

Omaž Živojinu Pavloviću : Umetnost Živojina Pavlovića – priče, svetovi, mediji


Projekti Kulturološke teorije književnosti i srpska književna kritika i Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru Instituta za književnost i umetnost, kao i projekat Identitet i sećanje: transkulturni tekstovi dramskih umetnosti, medija i kulture Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, pozivaju vas da se prijavite za učešće na međunarodnom naučnom skupu pod nazivom „Film i književnost”, koji će se održati u Institutu za književnost i umetnost, 29–30. novembra 2018. Zamisao skupa je da okupi širok krug istraživača i stručnjaka iz raznovrsnih disciplina, koji će doneti nove uvide u istraživanje strukturne, istoriografske, konceptualne i metodološke veze dva izrazita umetnička medija kao što su film i književnost.

Jedan broj panela biće posvećen celokupnom delu Živojina Pavlovića, jednom od najznačajnijih multimedijalnih stvaralaca srpskog, jugoslovenskog i regionalnog konteksta. U centru razmatranja, pored multimedijalnosti i intermedijalnosti Pavlovićevog stvaralaštva, naći će se i poetika i stvaralačke prakse, filmski i književni likovi, kao i osobenosti filmske naracije u njegovim radovima.

Pozivamo vas da do 15. jula 2018. godine pošaljete predlog teme, apstrakt dužine do 250 reči i kratku biografiju na elektronsku adresu skupa: film.i.knjizevnost@gmail.com (prijave za panel o Živojinu Pavloviću, sa posebnom oznakom za „Umetnost Živojina Pavlovića – priče, svetovi, mediji“). Organizacioni odbor skupa razmotriće sve pristigle predloge i izvršiti njihovu selekciju do 30. avgusta i obavestiti sve zainteresovane o rezultatima selekcije. Dužina saopštenja rada biće ograničena na 15 minuta. Apstrakti i radovi mogu biti napisani na srpskom jeziku, slavističkim i regionalnim jezicima, kao i govorno rasprostranjenijim evropskim jezicima. Za sva pitanja obratite se organizatorima preko gorenavedene elektronske adrese skupa.