Uporedna istraživanja srpske književnosti

 

Saradnici iz Instituta

Odeljenje za uporedna istraživanja srpske književnosti razmatra intertekstualne, intermedijalne i interdisciplinarne osobine srpske književnosti u njenom genološkom i istorijskom kontekstu. Istražuje se odnos prema književnim pojavama, granama umetnosti i naučnim disciplinama, obuhvatajući književnost, popularnu kulturu, film, likovnu umetnost, fotografiju, strip, arhitekturu. Analiziraju se teorijske i metodološke pretpostavke savremenog uporednog proučavanja (srpske) književnosti, ispituju uticaji osnovnih pojmova studija kulture na promenu „tradicionalne“ komparatističke metodologije i predmetne slike. Pažnja se posvećuje opštim pitanjima digitalne humanistike i konkretnih alata sa posebnim naglaskom na njenu primenu na polju nove komparatistike.