Odeljenje za teoriju književnosti i umetnosti

 

Saradnici iz Instituta

Odeljenje za teoriju književnosti i umetnosti bavi se analizom i interpretacijom dominantnih tokova u savremenim teorijama književnosti i umetnosti kao i u aktuelnim umetničkim praksama. Posebna pažnja posvećuje se razvijanju samostalnih teorijskih uvida i praksi, naročito onih koje nastaju kao rezultat preispitivanja nacionalnog i lokalnog umetničkog i teorijskog iskustva.

Istraživanja su usmerena na teorijske pravce koji su oblikovali modernu svest i bitno uticali na formiranje epistemološkog okvira u kojem teorije književnosti i umetnosti danas razvijaju svoju tematsku i interdisciplinarnu raznovrsnost, poput transkulturnosti, studija kulture, postkolonijalnih studija, dekonstrukcije, dekolonijalne opcije, studija roda, studija prevođenja i (ne)prevodljivosti, problema epistemoške zasnovanosti društveno-humanističkih nauka, politike predstavljanja identiteta i dr. Rad Odeljenja najbolje se može opisati kao sveobuhvatno istraživačko nastojanje da se kroz naučni dijalog, kritiku i teorijska preispitivanja aktivno učestvuje u (re)interpretaciji naučnih i metodoloških diskursa koji se u okviru navedenih pravaca neprekidno redefinišu.

Kritička, analitička i interpretativna istraživanja Odeljenja za teoriju književnosti i umetnosti razvijaju pristupe književnoumetničkom i umetničkom delu uopšte koji omogućuju njegovo sagledavanje u savremenom istorijskom, kulturnom i društvenom kontekstu i revalorizovanje umetničkog dela i umetničkih praksi u skladu sa novim teorijskim uvidima.

Odeljenje okuplja istraživače koji svojim interesovanjima pokrivaju širok spektar naučnih disciplina – od filologije i lingvistike preko filozofije, antropologije i arheologije, studija materijalne kulture, do psihoanalize, rodnih studija, studija filma, studija popularne kulture i studija medija i komunikacija. Rad Odeljenja zasnovan je na interdisciplinarnim i transdisciplinarnim metodološkim pristupima koji omogućavaju sveobuhvatne i aktuelne uvide, odgovarajući na protivrečne zahteve i složene izazove savremenog umreženog sveta.