Srpska književnost i kulturna samosvest

 

Saradnici iz Instituta

Odeljenje „Srpska književnost i kulturna samosvest“, formirano početkom 2020. godine, usmerava svoja istraživanja tragom teorijskih pretpostavki novog istorizma (poetike kulture), ali i drugih srodnih analitičkih strategija koje omogućavaju da čitanje književnog teksta bude prošireno na kulturni kontekst epohe.

Izučavanje kulturne samosvesti srpske književnosti predstavlja mogućnost da se približe unutrašnji pristup književnim tekstovima (tumačenje odlika i smisla) i sagledavanje konteksta koji utiče na njihovo oblikovanje, odnosno uočavanje povratnih uticaja tekstova na kontekst. U osnovi takve analitičke perspektive je uverenje da su književnost i svaka velika umetnost „osetljivi registar složenih borbi i harmonija kulture“ (S. Grinblat). Otuda su književna dela, pored uslovne estetske autonomije, mnogoznačni dokumenti te vrste.

Krovna tema serije programa „Kulturni vidici srpskih pisaca i epohalni izazovi 20. veka“ otpočela je skupom „Srpska književnost početkom 20. veka, modernost i stari zadaci“, održanom 25. juna 2020. godine.

Planiraju se osnovna istraživanja, priređivanje građe i naučnih izdanja, kao i organizovanje skupova, tribina i razgovora na kojima će se književna pitanja razmatrati sa naglašeno kulturnog aspekta, bilo da je reč o periodima i širim pojavama, bilo da su uži predmet istraživanja autori koji su, ukupnim delovanjem, obeležili svoje razdoblje.