Poetika moderne i savremene srpske književnosti

 

Saradnici iz Instituta

Odeljenje zadržava započete, ugovorene i planirane poslove projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka: nacionalni i evropski kontekst i širi spektar istraživačkih tema u regionalnom i međunarodnom kontekstu. Osnovni istraživački pravci utemeljeni su na prvobitnoj ideji Odeljenja za poetiku srpske književnosti koje je zasnovao prof. dr Novica Petković krajem osamdesetih godina 20. veka. Razvojem metodoloških pristupa, a posebno interdisciplinarnim tumačenjem srpske književnosti i kulture Odeljenje je utemeljeno na do sada potvrđenim naučnim metodama koje su rezultirale edicijom Poetička istraživanja i 26 zbornika radova o srpskoj poeziji. Ova edicija biće zaokružena u narednom periodu. Poseban segment Odeljenja predstavljaće tekstološki rad na srpskoj književnosti 20. veka. U planu je razvoj novih edicija posvećenih poetičkim promenama u prozi i dalji razvoj interdisciplinarnih proučavanja srpske književnosti 20. veka u okviru novoosnovane edicije Limes. Poseban segment čini aktiviranje intenzivne međunarodne saradnje koja bi proširila poetička i interdisciplinarna proučavanja srpske književnosti i kulture 20. veka. Time bi se detaljanije tumačili fenomeni mediteranske i balkanske zajednice naroda i kultura i dijahronijsko sagledavanje uloge Vizantije u našoj modernoj književnoj tradiciji. Najnoviji segment proučavanja je usmeren i na tumačenje savremene srpske knjiženosti u 21. veku i valorizaciju stvaralaca čija dela su već zaokružene i jasne umetničke celine. Rezultati rada biće objavljeni u edicijama kolektivnih i pojedinačnih domaćih i međunarodnih monografija: 1. Poetička istraživanja; 2. Poetika; 3. Limes.