Književna istorija 134-135 (2008)

 

Marin Držić (1508–1567–2008)

Bojan Ðorđević
Negromancija i teatar: problem dramskog vremena u Arkulinu Marina Držića (1-7)
Gordana Pokrajac
Tragedija Hekuba Marina Držića (9-31)

Dositej Obradović Dva veka od osnivanja Velike škole (1808–2008)

Mirjana D. Stefanović
Beleška nad sabranim delima Dositeja Obradovića (35-41)
Mirjana D. Stefanović
Novi Dositej u bečkom čitanju (43-45)
Snežana Samardžija
Dositejev odnos prema narodnoj književnosti u Ižici i Basnama (47-74)
Dušan Ivanić
Dositej u eposi srpskog realizma (75-87)

Studije i članci

Marija Cindori
Ðura Jakšić u mađarskoj književnosti na prekretnici milenijuma (91-96)
Goran Maksimović
Putopisna proza Sime Matavulja (97-115)
Slobodanka Peković
Putopisi Jelene Dimitrijević kao mogućnost viđenja Drugog (117-135)
Marko Nedić
Ratne pripovetke Dragiše Vasića (137-145)
Dragan Bošković
Identitet roman: Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice (147-154)
Petar Pijanović
Žanrovske i poetičke odlike Pavićeve priče (155-166)
Sanja Macura
Poetika romana Slobodana Selenića (167-178)
Milena Stojanović
Pojam političkog u savremenoj srpskoj drami (179-186)
Stejn Vervat
Centar i periferija u Austrougarskoj (187-201)
Vladimir Kolarić
Odnos Jurija Rakitina prema filmu (203-208)
Jurij Rakitin
U čemu leži tajna „Velikog Mutavka”? (209-216

Istorija srpske književne periodike

Žarko Rošulj
Zmaj (1864–1871) (219-252)
Dejan Medaković
Ko je autor naslovne strane Javora za 1887. godinu? (253-254)

Pojmovnik

Nemanja Mitrović
Logika suplementa (257-272)

Ocene i prikazi

Miodrag Maticki
Pristupi srpskoj književnosti 18. veka (Biblioteka srpske književnosti / Mirjana D. Stefanović) (275-285)
Svetlana Tornjanski
o epskoj narodnoj pesmi (Prilog istoriji srpskog junačkog pesništva / Asmus Serensen; Srpskohrvatska junačka pesma / Maksimilijan Braun; Studije o južnoslovenskoj narodnoj epici / Gerhard Gezeman) (287-300)
Boško Suvajdžić
Narodne pesme u srpskoj periodici do 1864. (301-305)
Milena Maksimović
Vrijedna studija o značajnoj ličnosti (Nikola T. Kašiković: život i delo / Borjanka Trajković) (307-310)
Bojan Jović
U čast tihog i marljivog radnika (Zbornik radova u čast akademika Radovana Vučkovića / urednici: Rajko Kuzmanović i Ljubomir Zuković) (311-313)
Ala Tatarenko
Slovenska naučna fantastika (Slovenska naučna fantastika – Zbornik radova; urednici: Dejan Ajdačić i Bojan Jović (315-318)
Milivoj Nenin
O trima antologijama Gojka Tešića (Otkrovenje srpske avangarde; Odbrana pesničkog modernizma / Stanislav Vinaver; Citat Vinaver) (319-322)
Bojan Jović
Uspon i pad poredbenog proučavanja književnosti (Književne studije i domen komparatistike / Gvozden Eror) (323-326)
Lidija Delić
Čitanja neizvesnosti (Čitanja neizvesnosti. Ogledi iz komparatistike / Jovan Popov) (327-334)
Janoš Banjai
Endre Adi u srpskoj poeziji (Adi Endre u srpskoj književnosti 1906–2006 / Marija Cindori) (335-339)
Boguslav Zjeljinski
Krajolik nakon tranzicije (zbornici edicije Slovenske književnosti posle 1989. godine. Nove pojave, tendencije, perspektive: I Tranzicija / urednik: Halina Janišek-Ivaničkova; II Feminizam / urednik: Eva Kraskovska; III Subjektivnost / urednik: Barbara Čapik-Litinjska; IV Manjine / urednik: Mječislav Dombrovski) (341-349)