Новости

Javne nabavke JN 1/2019

3.7.2019

 

Institut za književnost i umetnost objavljuje na portalu javnih nabavki poziv za podnošenje ponuda u okviru javne nabavke male vrednosti - "Lektura i korektura, slog i prelom i štampa publikacija Instituta za književnost i umetnost".Preuzmite javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju rokova

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjem u vezi sa pripremanjem ponude

Obaveštenje o produženju rokova

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o zaključenom ugovoru