Izdanja

Šta je teorija

dr Novica Milić

Šta je teorija

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost
Beograd, 2006

Oznake:


Sažetak:

„Ali ako je teorija njiževnosti u pravom smislu nastala kad se postavilo pitanje ’literarnosti’ literature, početkom prošlog stoleća, i ako je na to pitanje bilo odgovarano tako što su se za ’teorije’ uzimale zapravo kritičke poetike, nije li, u vreme sumnje u teoriju, sada nužno vratiti se tom istom pitanju s druge strane, pitanju teorije kao književne teorije? Stavljajući naglasak na ovaj predikat, ponovo se u središte postavlja sama književnost, ne samo kao ’predmet’ znanja, već kao njegov izvor. Naša knjiga pokušava da tom obrtu u pitanju dâ svoj doprinos.“ (Iz predgovora)

Ključne reči: