Acqua alta – Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности

Светлана Шеатовић Димитријевић, Марија Рита Лето и Персида Лазаревић Ди Ђакомо

Acqua alta – Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2013.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-194-5
UDK 821.163.41.09»19/20» (082)
       821.131.1.09»19/20» (082)


Кратак опис:

Зборник радова Acqua alta – Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности представља једну од првих колективних монографија која покушава да обележи присуство медитерана у српској и италијанској модерној књижевности. Кроз радове 39 аутора, на српском и италијанском језику, указује се на мапу теме Медитерана у делима важних српских и италијанских модерних и савремених писаца и песника. Зборник је резултат сарадње Института за књижевност и уметност у Београду и Одсека за модерне језике, књижевности и културе Универзитета „Г. д ' Анунцио“, Кјети-Пескара (Италија).

Кључне речи:

Медитеран, медитерански пејзажи, српска књижевност, италијанска књижевност, поезија, проза, роман, путопис