сновни правци делатности Института за књижевност и уметност су књижевнотеоријска, књижевноисторијска, компаратистичка и поетичка истраживања. Систематски се прате и проучавају кретања и развитак стваралачке критичке мисли код нас и у свету из области историје и теорије књижевности, компаратистике, естетике и поетике.
У Институту се проучавају проблеми методологије и терминологије науке о књижевности; стварају се основе за припремање историје књижевности. Ради се на научним и критичким издањима писаца, изради библиографија и обради књижевне архивске грађе; објављују се зборници и монографије о књижевним покретима, школама и делима појединих аутора. Припремају се научни скупови; организовано се подстичу различити облици научног рада и стручног усавршавања научних радника, посебно научног подмлатка...


Н О В A   И З Д А Њ A

Зборник Авангарда: од даде до надреализма представља завршницу низа активности посвећених српској, југословенској и међународној авангардној уметности, књижевности и култури, који је започео истоименим међународним научним скупом одржаним 22. и 23. маја 2014. године, у организацији Института за књижевност и уметност, Музеја савремене уметности и Друштва за културну сарадњу Србија-Француска. У зборнику су саопштења са скупа, као и радови писани посебно за ову прилику, подељени у четири тематске целине.

Књига Драгана Хамовића Пут ка усправној земљи резултат је промишљеног и систематичног поетичког истраживања српскога пјесништва кроз вријеме. Тако је могућно пратити и развој српске поезије двадесетога стољећа из једне „проблемске“, утврђене тачке – из њене „културне самосвести“ – што је већ у поднаслову књиге истакнуто („Модерна српска поезија и њена културна самосвест“).

Представљање зборника радова Поезија Бранка В. Радичевића

10.5.2016

 

У четвртак, 19. маја 2016, у библиотеци Института за књижевност и уметност, одржаће се представљање зборника Поезија Бранка В. Радичевића, са почетком у 12:00 часовa. Учествују: др Бојан Јовић, директор Института за књижевност и уметност, Даница Оташевић, уредник издања и др Драган Хамовић, приређивач зборника.

„Превођење српске културе и традиције“ на Универзитету у Кембриџу

10.5.2016

 

На Годишњој конференцији Британског друштва за славистику и источно-европске студије (BASEES) на Фицвилијем колеџу Универзитета у Кембриџу приказана је стална изложбена поставке Музеја језика и писма Српско писмо и језик кроз историју (Serbian Writing and Language Throughout History) ауторке Дајане Ђедовић, која је у оквиру заједничког пројекта Института за књижевност и уметност и Центра за културу „Вук Караџић“ – Летње школе језика, културне историје и превођења ТРШИЋ2013, преведена на енглески језик. Изложбену поставку је пратио научни програм представљен у оквиру панела Превођење српске културе и традиције (The Translation of Serbian Culture and Traditions), који је модерирала ауторка пројекта и координаторка Летње школе језика, културне историје и превођења ТРШИЋ Драгана Грбић.

Извештаји са одржаних предавања трибинског циклуса Књижевност и..

26.4.2016

 

Пројекат за теорију књижевности започео је циклис трибинског програма под насловом Књижевност и... У фебруару и марту књижевна теорија je водила дијалог са археологијом. Уредник програма је научни сарадник др Игор Перишић.

Књижевнотеоријска трибина Књижевност и...

6.4.2016

 

У среду, 13. априла 2016. године проф. др Силвија Бајцар Новак са Јагелонски Универзитета у Кракову oдржаће предавање на тему Имагинарна Пољска Иве Андрића, у библиотеци Института за књижевност и уметност, са почетком у 12:00 часова.

Књижевнотеоријска трибина Књижевност и...

18.3.2016

 

У среду, 23. марта 2016. године, проф. др Сташа Бабић oдржаће предавање Панхеленски наратив: књижевност, археологија и историја уметности на заједничком задатку, у библиотеци Института за књижевност и уметност, са почетком у 12:00 часова.

Књижевнотеоријска трибина Књижевност и...

4.3.2016

 

У среду, 9. марта 2016. године, доц. др Милена Гошић oдржаће предавање Књижевност у служби археолошке интерпретације, у библиотеци Института за књижевност и уметност, са почетком у 12:00 часова.

Разговор о серији зборника Поетичка истраживања

23.2.2016

 

У четвртак, 25. фебруара 2016, у Малој сали Коларчеве задужбине, одржаће се Разговор о серији зборника Института за књижевност и уметност Поетичка истраживања, са почетком у 19:30 часовa. Учествују: др Јелена Новаковић, др Бојан Јовић, др Александар Јовановић, др Петар Пијановић и др Јован Делић.

Књижевнотеоријска трибина Књижевност и...

19.2.2016

 

У среду, 24. фебруара 2016. године, доц. др Моника Милосављевић oдржаће предавање Археолог као писац, у библиотеци Института за књижевност и уметност, са почетком у 12:30 часова.

Књижевнотеоријска трибина Књижевност и...

5.2.2016

 

Пројекат за теорију књижевности започиње циклис трибинског програма под насловом Књижевност и..., у којем ће се кроз низ предавања еминентних стручњака из разних хуманистичких области књижевна теорија "суочити" са другим друштвеним наукама како би на основу интердисциплинарног дијалога преиспитала сопствене фундаменталне поставке и смисао постојања у 21. веку. У фебруару и марту књижевна теорија ће водити дијалог са археологијом. Уредник програма је научни сарадник др Игор Перишић.

Разговор о зборнику Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера

5.2.2016

 

У понедељак, 8. фебруара, у Малој сали Коларчеве задужбине одржаће се Разговор о зборнику Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера, са почетком у 19:30 часова. Учествују: Мина Ђурић, др Јован Делић, др Бошко Сувајџић и др Предраг Петровић.

Предавање Гордане Илић Марковић

3.2.2016

 

У уторак, 9. фебруара, у 11:00 часова, у Библиотеци Института за књижевност и уметност, Гордана Илић Марковић одржаће предавање под називом Периодика као извор за проучавање језичке и културне политике Аустроугарске монархије у доба Првог светског рата.

Трибина Женски часописи - неизоставни документи епоха

29.1.2016

 

У понедељак, 1. фебруара 2016. године, у 19 часова, у Галерији "Атријум" Библиотеке града Београда, одржаће се трибина "Женски часописи - неизоставни документи епоха" на којој ће говорити проф. др Биљана Дојчиновић, др Слободанка Пековић, др Ана Коларић, Јелена Милинковић и др Станислава Бараћ.

Изложба У соби сопствених портрета: женски портрети и феминистичка контрајавност 1920–1941

24.12.2015

 

Изложба "У соби сопствених портрета: женски портрети и феминистичка контрајавност (1920–1941)" свечано је отворена у понедељак, 28. децембра 2015. године, у Галерији Атријум Библиотеке града Београда (Кнез Михаилова 56), у 19 часова.
Изложба ће бити отворена до 4. фебруара 2016. године.

Научни скуп Часопис Жена данас (1936 – 1940)

7.12.2015

 

Научни скуп посвећен „првој серији“ часописа Жена данас (1936–1940), који се одржава у Институту за књижевност и уметност у Београду, следи истраживачки концепт и започети низ конференцијске и зборничке обраде појединачних часописа на институтском пројекту Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца (Историја српске књижевне периодике, Историја српске књижевне периодике прве половине 20. века), у оквиру којег је посебно обрађен тзв. међуратни период (Српска авангарда у периодици, Сто година Српског књижевног гласника, Књижевни север (1925–1935), Часопис Нова Европа 1920–1941, Часопис Руски архив 1928–1937 и култура руске емиграције у Краљевини СХС/Југославији, уз одговарајуће библиографије часописа).

Научни скуп О поезији и поетици Борислава Радовића

24.11.2015

 

Поезија и поетика Борислава Радовића, једног од свакако најзначајнијих песника данас, предмет је бављења научног скупа који се одржава 8. и 9. децембра 2015. у сарадњи Института за књижевност и уметност и Библиотеке града Београда, у оквиру рада на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“, којим руководи проф. др Јован Делић. На скупу, чији је уредник др Драган Хамовић, учествује тридесетак тумача савремене српске поезије.

Тршић седам језика говори

29.9.2015

 

Летњa школa српског језика, културне историје и превођења ТРШИЋ 2015 и ове године је окупила студенте србистике из разних европских земаља – Беолрусије, Енглеске, Италије, Немачке, Пољске, Русије и Украјине. У родном месту Вука Стефановића Караџића студентима се током интензивног десетодневног програма пружа могућност да стекну искуства из домена превођења, прошире знања из културне историје Срба и упознају се са народном традицијом и старим занатима.

Јавне набавке

11.6.2015

 

Институт за књижевност и уметност објављује Јавни позив за подношење понуда у оквиру јавне набавке мале вредности - "Припрема, ликовно-графичко решење, дизајн, лектура и коректура, и штампа публикација Института за књижевност и уметност".

Изложба Авангарда: од даде до надреализма у Бору

28.5.2015

 

Музеј савремене уметности и Институт за књижевност и уметност позивају вас на отварање изложбе „Авангарда: од даде до надреализма“ у четвртак, 28. маја у 13 часова у Народној библиотеци Бор. На изложби „Авангарда: од даде до надреализма“ биће представљени надреалистички и дадаистички часописи, као један од повлашћених облика деловања ових авангардних покрета.

ДОСИТЕЈ У ПОСЕТИ ВУКУ

22.5.2015

 

У оквиру програма 44. Ђачког Вуковог сабора 20. маја 2015. године у Музеју Јадра у Лозници отворена је изложба „ПРЕКРЕТАЊА. Хале − Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића“ ауторке Драгане Грбић. Изложба је заједнички пројекат Института за књижевност и уметност и Задужбине „Доситеј Обрадовић“ из Београда, коју су подржали Центар за промоцију науке и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а гостовање је организовано у сарадњи са Центром за културу „Вук Караџић“ из Лознице.

Научни скуп Поезија Бранка В. Радичевића

8.5.2015

 

У оквиру научног пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“ Институт за књижевност и уметност из Београда и Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у оквиру манифестације „Дисово пролеће“ у Чачку приређују научни скуп „Поезија Бранка В. Радичевића“. Скуп се одржава у четвртак, 14. маја 2015. године, на 90-годишњицу песниковог рођења.

Звук, метар и смисао Милосава Тешића

25.3.2015

 

У организацији Института за књижевност и уметност и Дучићевих вечери поезије из Требиња, у оквиру пројекта "Смена поетичких парадигми у српској књижевности XX века: национални и европски контекст", од 5. до 7. априла у Требињу ће бити одржан научни скуп "Звук, метар и смисао Милосава Тешића". На скупу ће учествовати проучаваоци савремене поезије из Србије, Републике Српске, Црне Горе и Италије.

Разговор о књигама Светлане Шеатовић Димитријевић

25.3.2015

 

Део као целина & целина као део: структура и семантика циклуса у поезији Васка Попе и Ивана В. Лалића и Епизација модерне лирике: проблеми поетике лирског циклуса - циклус и циклусне структуре у српској поезији 20. века.

Десничини сусрети 2015. Сплит и Владан Десница (1918 – 1945)

9.3.2015

 

Центар за компаративнохисторијске и интеркултурне студије и Одсјек за кроатистику Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, Хрватско друштво писаца и Српско културно друштво „Просвјета“ у сурадњи с Филозофским факултетом Свеучилишта у Сплиту објављују да ће се Десничини сусрети 2015., посвећени теми Сплит и Владан Десница (1918 – 1945), одржати у Сплиту (Центар Studia Mediterranea Филозофског факултета у Сплиту, Перистил 3/III) od 18. do 20. рујна 2015. године.

Историја српског језика и писма
у Хамбургу и Франкфурту

16.12.2014

 

Гостовање изложбе Историја српског језика и писма у Хамбургу и Франкфурту

У оквиру манифестације Дани српске културе у Хамбургу у организацији D&S Books приказана је стална изложбена поставка Музеја језика и писма из Тршића Историја српског језика и писма ауторке Дајане Ђедовић. Превод ове изложбе на немачки језик настао је у оквиру „Преводилачке радионице и летње школе српског језика и културне историје – ТРШИЋ 2013“, заједничког пројекта Центра за културу „Вук Караџић“ из Лознице, Института за књижевност и уметност из Београда и Музеја језика и писма из Тршића у којем су учествовали студенти српског као страног језика проф. др Роберта Ходела са Универзитета у Хамбургу и проф. др Гордане Илић-Марковић са Универзитета у Бечу.

Руски архив и култура руске емиграције

1.12.2014

 

У понедељак и уторак, 24. и 25. новембра 2014. године, у библиотеци Института за књижевност и уметност у Београду, одржан је дводневни међународни научни скуп посвећен часопису „РУСКИ АРХИВ (1928–1937)ˮ и КУЛТУРИ РУСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ У КРАЉЕВИНИ СХС/ЈУГОСЛАВИЈИ. Скуп је организован у оквиру пројекта Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.

Преузмите програм скупа

Представљање зборника „Промишљање традицијеˮ

20.11.2014

 

У уторак, 18. новембра 2014. године, у Свечаној сали Дома Вукове задужбине, представљен је зборник радова Промишљања традиције - фолклорна и литерарна истраживања (ур. Б. Сувајџић, Б. Златковић; Институт за књижевност и уметност, 2014), који је посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу.

О зборнику су говорили: проф. др Мирјана Дрндарски, проф. др Ненад Љубинковић, проф. др Мирка Зоговић, проф. др Војислав Јелић, др Данка Лајић Михајловић, мср Марина Младеновић, проф. Др Бошко Сувајџић и др Бранко Златковић.

Поезија и модернистичка мисао
Станислава Винавера

14.11.2014

 

У среду 5. новембра у Библиотеци шабачкој у Шапцу започео је са радом дводневни научни скуп Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера. Настављен је наредног дана, 6. новембра, у Институту за књижевност и уметност у Београду. Уз учешће више од тридесет угледних професора, теоретичара и књижевних критичара овај научни скуп се одвијао као део истраживачког пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.


Медији о скупу:            

Црњански у Матици

16.10.2014

 

Зборник радова "Милош Црњански: поезија и коментари", заједничко издање Института за књижевност и уметност и Филолошког факултета из Београда, као и Матице српске, представљено је, углавном младој академској публици, у свечаној сали Матице српске у Новом Саду.

Скуп је поздравио др Драган Станић, председник Матице српске, а о зборнику су говорили проф. др Јован Делић, руководилац пројекта поетичких истраживања, проф. др Горана Раичевић, доц. др Слободан Владушић и уредник зборника др Драган Хамовић.


О представљању зборника:    

Више о зборнику

Преводилачка радионица у Тршићу

22.9.2014

 

Трећи пут за редом у знаменитом месту Тршић од 15. до 24. септембра одржава се Летња школа културне историје, српског језика и превођења, у којој се окупило дванаест студената србистике са десет универзитета из шест европских земаља – Аустрије, Беолрусије, Енглеске, Италије, Пољске и Русије. Овај заједнички пројекат Центра за културу „Вук Караџићˮ из Лознице, Института за књижевност и уметност из Београда и Музеја језика и писма из Тршића одвија се у години обележавања два важна јубилеја – 200 година од објављивања Вукових дела Писменице сербскога језика и Мале простонародне славеносербске пјеснарице, и 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића.

Савремена српска фолклористика II

4.9.2014

 

Поводом обележавања 150 година од смрти Вука Караџића и 200 година од појаве Мале протонародње славено-сербске пјеснарице и Писменице сербскога језика, од 5. до 7. септембра 2014. г. у Београду и Тршићу, у организацији Института за књижевност и уметност, Удружења фолклориста Србије, Вукове задужбине, Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" и Центра за културу "Вук Караџић" из Лознице одржан је међународни скуп фолклориста - Савремена српска фолклористика II.

„Милош Црњански: поезија и коментариˮ

31.7.2014

 

Након међународног научног скупа (4–6. децембра 2013), у оквиру пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“ (178016), из штампе је изашао и зборник радова „Милош Црњански: поезија и коментари“. Зборник радова Милош Црњански: поезија и коментари бави се углавном поезијом, изостављајући епске форме нашег аутора, међу тумачима одавно привилегованеи сабрао је укупно четрдесет радова. Радови су, ради прегледности, подељени у седам сегмената.


О зборнику:    

Летњи семинар историје у Петници

25.7.2014

 

На летњем семинару историје у Истраживачкој станици Петница 21–23. јула 2014. организован је тродневни истраживачки блок Рат, периодика, књижевност у оквиру ког су се полазници семинара упознали са најзначајнијим типовима периодике из времена Првог светског рата (Београдске новине, крфски Забавник, Из старих ризница, рукописна периодика).

„Авангарда: од даде до надреализмаˮ

27.6.2014

 
 

Музеј савремене уметности и Институт за књижевност и уметност позивају вас на јавно вођење кроз изложбу „Авангарда: од даде до надреализма“ у суботу, 28. јуна с почетком у 12 часова у Галерији-легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића (Родољуба Чолаковића 2) . Вођење ће одржати ауторке изложбе Александра Мирчић (Музеј савремене уметности) и Биљана Андоновска (Институт за књижевности и уметност).

Изложба траје од 28. маја до 17. августа. Можете је погледати сваким даном од 12 до 20 часова, осим уторком, у Легату Чолаковић. Више информација о изложби пронађите на сајту Музеја савремене уметности.